Vraaggestuurde re-integratie

Aan de hand van persoonlijke gesprekken zoeken we voor de cliënt de juiste baan. Pas als er een reële kans op uitplaatsing is, starten we met een traject. We werken dus vraaggericht, op basis van functie-eisen van openstaande vacatures. Doordat we vanaf het begin toewerken naar een concrete baan, leert de cliënt alleen dié vaardigheden die hij of zij straks nodig heeft om aan de bijbehorende vacature-eisen te voldoen. De cliënt krijgt een persoonlijke begeleider, die hem of haar gedurende de hele weg naar werk bijstaat. De begeleider steunt de cliënt wanneer dat nodig is en samen bouwen ze een vertrouwensband op.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Connecting2U via telefoonnummer 0294-482664.


 


COPYRIGHT 2010 © CONNECTING2U