Subsidies

De regelgeving ten aanzien van stimuleringsmaatregelen is de laatste jaren steeds complexer geworden. Connecting2U kan voor u het hele traject van onderzoek, projectomschrijvingen, indienen van de aanvragen, bemiddeling en afhandeling verzorgen. We beschikken over een uitgebreid internationaal netwerk en ingangen bij diverse overheidsinstanties die actief zijn op het gebied van (transnationale) samenwerking.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Connecting2U via telefoonnummer 0294-482664.

COPYRIGHT 2010 © CONNECTING2U