Inhoud van het keurmerk
Datum: donderdag 7 januari 2010

Het keurmerk bestaat uit vijftien prestatie-indicatoren. Al deze prestatie-indicatoren zijn op dezelfde wijze opgebouwd en bestaan uit een beschrijving van de indicator, een meetmethode en een bijbehorende norm. Bij de normen is een mix opgenomen van absolute normen en normen die verwijzen naar de afspraken die met opdrachtgevers zijn gemaakt.

Hoofdcategorieën en prestatie-indicatoren

  Terug
COPYRIGHT 2010 © CONNECTING2U