Connecting2u in het bezit BIW Keurmerk Inburgeren
Datum: dinsdag 11 januari 2011

Sinds 1 januari 2007 zijn de ROC’s niet meer de enige instellingen die inburgeringscursussen geven. In deze vrije markt waarborgt het Keurmerk Inburgeren de kwaliteit van inburgeringscursussen.


Blik op Werk ontwikkelde het Keurmerk Inburgeren eind 2006 voor aanbieders van inburgeringscursussen. Aanleiding was de Wet inburgering. Die stelde dat de cursist de cursus moet inkopen bij een instelling met het keurmerk om in aanmerking te komen voor een lening- en/of vergoeding. In de afgelopen jaren is gebleken dat het Keurmerk Inburgeren in een behoefte voorziet.


In 2009 is besloten om het Blik op Werk Keurmerk en het Keurmerk Inburgeren te integreren in één keurmerk. Beide keurmerken hadden al veel overlap en om efficiencyvoordelen te bereiken lag integratie voor de hand. In de praktijk betekent dit dat de inhoud en meetmethodiek van het Keurmerk Inburgeren niet veel zijn gewijzigd. Het Keurmerk Inburgeren is nu als dienst opgenomen in het Blik op Werk Keurmerk.

Het ligt in de verwachting dat dit jaar in overleg met partijen in de markt het Keurmerk Inburgeren verder wordt toegesneden op de wensen van de belanghebbenden.

Connecting2u is sinds het 27-2-2008 in het bezit van het Keurmerk Inburgeren. 

  Terug
COPYRIGHT 2010 © CONNECTING2U