Nazorg ex-gedetineerden


Maar liefst 70% van de ex-gedetineerden komt binnen vijf jaar opnieuw met justitie in aanraking. Het traject Nazorg begeleidt jonge gedetineerden en veelplegers. We richten ons op een aantal leefgebieden: huisvesting, zorg, arbeid & inkomen. Het uiteindelijke doel is recidive te verminderen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Connecting2U via telefoonnummer 0294-482664.

 

COPYRIGHT 2010 © CONNECTING2U