Inburgering & Participatie

Connecting2U ondersteunt allochtone vrouwen met het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid. Daarnaast is het doel: een toenemende participatie in de Nederlandse samenleving, zowel professioneel als maatschappelijk. Wij hebben met onze partners in het Europees Integratie Fonds (EIF)-project ‘Participatie Ambassadeurs’ gekozen voor een duale aanpak. Duale inburgeringsvoorzieningen zijn effectiever en efficiënter voor taal- en kennisverwerving dan inburgeringstrajecten alleen.

De integratie van veel allochtonen is geheel of gedeeltelijk geslaagd, maar dit is nauwelijks aan het integratiebeleid te danken.  Op de terreinen wonen, werken, onderwijs en emancipatie zijn resultaten geboekt, maar oorzakelijke verbanden met het integratiebeleid zijn ‘moeilijk aantoonbaar’.
 
Oplossingen liggen daarom ook bij een vernieuwende aanpak van de re-integratiebranche. C2U wil bij gemeenten het belang van de participatie van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen met behulp van het EIF-project onder de aandacht brengen. Onze programma’s en trajecten zorgen ervoor dat de deelnemers worden klaargestoomd voor het instromen in reguliere scholing en arbeid en laat hen intensief sociaal participeren binnen onze maatschappij.


Het programma bestaat uit klassikale bijeenkomsten en uit diverse activiteiten. Klassikale bijeenkomsten behandelen thema's als 'wat is participeren', 'de toekomst', 'hoe vertrouw je jezelf en anderen' en 'communicatie in het dagelijks leven'. Activiteiten zijn gekoppeld aan een leerdoel. Tijdens een kookworkshop wordt geleerd samen te werken en tijdens een workshop schilderen leren de deelnemers creatief bezig te zijn en hun gevoelens te uiten.


Kijk ook eens op www.participatie.info.

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Connecting2U via telefoonnummer 0294-482664.


COPYRIGHT 2010 © CONNECTING2U