Vraaggestuurde re-integratie

Aan de hand van persoonlijke gesprekken zoeken we voor jou de juiste baan. Pas als er een reële kans op uitplaatsing is, starten we met een traject. We werken dus vraaggericht en kijken naar de functie-eisen van openstaande vacatures. Je leert alleen dié vaardigheden die je straks nodig hebt om aan de bijbehorende vacature-eisen te voldoen. Praktisch én doelgericht. Je krijgt een persoonlijke begeleider, die je gedurende de hele weg naar werk bijstaat.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Connecting2U via telefoonnummer 0294-482664.


COPYRIGHT 2010 © CONNECTING2U